Volné pozice 3
Zpět na kontakt

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Odesláním dotazu na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů společnost Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o., IČ 64833054, se sídlem U Panasoniku 1068/1, 301 00 Plzeň, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7469 bude zpracovávat Vaše uvedené osobní údaje a to za účelem odpovědi na Váš dotaz. Příjemcem je naše společnost jako správce a naši dodavatelé v rámci správy IT prostředí. Vaše osobní údaje budou uchovávány jeden měsíc po odeslání odpovědi (pro případnou následnou komunikaci, upřesnění odpovědi atp.)

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale v tom případě nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět.

Máte právo na výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů, podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Rovněž máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat a to na adrese společnosti uvedené výše nebo e-mailem [email protected].

Společnost Panasonic zavedla vhodná fyzická a technická opatření k ochraně osobních údajů, kdy účelem je ochrana před náhodným nebo protiprávním zničením nebo změnou, náhodnou ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a protiprávním způsobům zpracování.

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.