Volné pozice
Zpět na úvodní stranu

Politika ochrany osobních údajů

Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o., IČO 64833054, se sídlemU Panasoniku 1068/1, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C7469

Cílem společnosti Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech s. r. o. (dále jen “Panasonic”) je zajištění spokojenosti zákazníků a získání jejich důvěry tím, že poskytuje vynikající produkty a služby, zaručující transparentnost na základě Základní podnikové filozofie.  

K dosažení těchto cílů Panasonic usiluje o vytvoření lepšího vztahu nejen se svými zákazníky, ale i zainteresovanými stranami jako jsou obchodní partneři, akcionáři, zaměstnanci apod. 

V rámci svého úsilí se bude společnost Panasonic řídit následujícími zásadami, podle kterých budou chráněny a zpracovávány osobní údaje:

  • Panasonic bude shromažďovat osobní údaje po určení účelu použití.
  • Společnost Panasonic bude osobní údaje používat pouze v rámci účelu použití.
  • Společnost Panasonic neposkytne ani nezveřejní osobní údaje žádné třetí straně bez předchozího souhlasu subjektu údajů s výjimkou případů stanovených zákony a předpisy.
  • Panasonic bude správně reagovat na dotazy jednotlivců o jejich osobních údajích.
  • Aby se předešlo neoprávněnému přístupu a ztrátě, zničení, pozměňování nebo úniku osobních údajů, bude společnost Panasonic bezpečně spravovat osobní údaje a usilovat o zajištění a zlepšení bezpečnosti informací.
  • Kromě dodržování příslušných zákonů a předpisů bude společnost Panasonic i nadále zlepšovat své činnosti v oblasti ochrany osobních údajů se zřetelem na aktuální změny v prostředí dané problematiky.