Volné pozice
Kam k nám

Výroba a technologie procesu

Neustále se snažíme rozvíjet, měnit skladbu
a technologii výrobních linek.

Výroba a technologie procesu
Naše výroba

Co ve výrobě zajišťujeme?

Vyrábíme nejmodernější elektronické přístroje na trhu s OLED, LED i BDR technologií. Využíváme nejnovější trendy v řízení výroby pro balancovaní, nastavení i hodnocení výroby. Standardem jsou metody štíhlé výroby, MOST...
Výrobu plánujeme na hodinové bázi dle objednávek od zákazníků. Základem je spokojený zákazník a tedy výrobky dodané v požadované kvalitě, množství a času za co nejnižší náklady.

Výrobní zařízení jsou poloautomatické dopravníkové linky s mnoha druhy automatizace, včetně automatické vnitřní optické inspekce.

Veškeré činnosti na lince jsou tzv. online - tedy přímo zakomponované v seriové lince.

Výrobní linka je jasně definována počtem operátorů, robotických stanovišť, výstupem, tact timem a tedy hodinovým plánem. Dodávky materiálu jsou synchronizovány s rychlostí linky a aktuální situací ve výrobě. Každá výrobní linka je detailně monitorována každou sekundu výrobního času - výstup, tact time jednotlivých pozic i  struktura a zkušenosti operátorů dle činností. Každý vyráběný přístroj a jeho části jsou skenovány přes čárové kódy v průběhu výroby pro zajištění historie vyráběného kusu.

Proč pracovat u nás

Jaké jsou výhody práce v naší výrobě?

Výrobní linka je flexibilní silná a nejdůležitější část výrobní továrny.

Moderní trendy ve výrobě

Každý rok měníme strukturu i způsob výroby pro zajištění nejefektivnějšího výrobního procesu

Automatizace výroby

Složité a kvalitativně náročné pozice jsou obsazovány robotickýmy stanovišťi. Proces je nejen vhodněji prováděn, ale i monitorován a hodnocen.

Kooperující tým

Oddělení velmi dobře spolupracují a nekonfliktně řeší denní agendu spojenou se správně vyrobeným zařízením.

Flexibilita

Dle změn ve výrobní technologii je měněna i struktura a organizace práce. Každý rok přináší změny a nové příležitosti.

Adaptace

K rychlému přizpůsobení nových zaměstnanců přispívá i adaptační program a spolupráce všech řídících pracovníků.

Motivace

Mzdy jsou tvořeny v silném konkurenčním prostředí a motivují naše pracovníky ke kariernímu růstu. Soubor benefitů společnosti PAVCCZ se neustále rozšiřuje.

Tvoji budoucí kolegové

Kdo s tebou bude pracovat?

V práci svými znalostmi a zkušenostmi doplňujeme jeden druhého, mimo ni si užíváme legraci a pohodu. Baví nás muzika, objevování asijské kuchyně a pohoda plná legrace. Nejsme jenom kolegové, jsme parta lidí, kteří se rádi potkávají i ve volném čase.

Pavel Linda

Pavel Linda

Ředitel výroby

Kde pracujeme

Jak to u nás vypadá?

Uvědomujeme si, že v pracovním prostředí by se měl každý cítit příjemně. Nemusíš se tedy obávat, že tě odbudeme nekvalitním vybavením.
Dáváme si záležet na všem, co naše pracovníky obklopuje – od pracovního místa přes židli, na které sedí, až po všechny pomůcky, co ke své práci potřebují.