Volné pozice
Kam k nám

Finanční oddělení

Cifry jsou naše hobby i práce. Zajišťujeme kompletní účetnictví,
treasury, controlling a reporting. Také tě práce s čísly baví?
Dej nám o sobě vědět.

Finanční oddělení
Naše finanční oddělení

Co máme na starosti

V našem oddělení zajišťujeme celý finanční tok společnosti zapojené do mezinárodního obchodního řetězce dodávajícího zboží zejména pro Evropský trh. Kontrolujeme dodržování souladu s regulatorními požadavky a zajišťujeme podporu pro ostatní oddělení. Staráme se o účetnictví, přičemž používáme české účetní standardy a IFRS, daňové zákony (přímé a nepřímé daně), požadavky na vnitřní kontrolní systém společností (Sorbanes-Oxley Act) apod.

Kolegové z treasury se zase věnují peněžnímu toku, dohlíží na platební styk, devizové směny a zajištění proti rizikům, přičemž úzce spolupracují s bankami.

Tým účetních zpracovává oběh dokladů a věnuje se závazkům, pohledávkám, zásobám i majetku. Jedním z jeho hlavních úkolů je příprava měsíčních a ročních účetních závěrek a spolupráce při jejich ověření s auditory. Připravuje také ve spolupráci s daňovými poradci daňová přiznání.

A třetí skupinu tvoří lidé, kteří mají na starosti včasné dodání informací o stavu a očekávaném vývoji obchodních aktivit vedení společnosti (controlling a reporting). Základním kamenem jejich činnosti je každoroční obchodní plán, u kterého se po celých 12 měsíců sledují odchylky ve skutečném a očekávaném vývoji. Neméně důležité jsou také reporty pro interní uživatele, uživatele ze skupiny Panasonic i externí organizace, jako je ČSÚ a ČNB.

Proč pracovat u nás

Čeho si ve finančním oddělení opravdu vážíme?

Zaměstnání nám zabírá velkou část dne, proto do něj chceme chodit s radostí a úsměvem. Nám se to v Panasonicu daří a myslíme si, že se ti u nás bude také líbit. Nabízíme totiž řadu zajímavých výhod.

Zabýváme se různorodými činnostmi od základního vedení účetnictví po podporu strategických rozhodnutí

Podporujeme správné využití zdrojů a zajišťujeme finanční spolehlivost

Pohybujeme se v prostředí mezinárodního obchodu se všemi jeho aspekty

Řídíme velké toky peněz

Máme vnitřní kontrolní systém na vysoké úrovni

Kde pracujeme

Jak to u nás vypadá?

Uvědomujeme si, že v pracovním prostředí by se měl každý cítit příjemně. Nemusíš se tedy obávat, že tě odbudeme nekvalitním vybavením. Dáváme si záležet na všem, co naše pracovníky obklopuje – od pracovního místa přes židli, na které sedí, až po všechny pomůcky potřebné k práci.