Volné pozice
Zpět na články
Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v PAVCCZ

Vzdělávání zaměstnanců v PAVCCZ

Vzdělávácí aktivity, které zde realizujeme, pokrývají téměř všechny potřeby naší společnosti.

Vzdělávání v PAVCCZ

Zákonná školení - BOZP, VZV atd.

Odborná školení - počítačové kurzy, zákoník práce atd.

Jazykové kurzy - angličtina, japonština

Soft skills - Manažerská akademie, Zaměstnanecká akademie

 

Střípky ze vzdělávacích aktivit

Manažerská akademie

Od roku 2017 bylo odškoleno 24 dní a proškoleno 103 zaměstnanců na vedoucích pozicích. Manažerská akademie v současné době představuje ucelený koncept vzdělávání určený pro všechny zaměstnance společnosti Panasonic Plzeň. Cílem je předat všem proškoleným zaměstnancům co nejvíce informací v oblasti tzv. soft skills neboli jemných či mekkých dovedností. Empatie, komunikační a prezentační dovednosti, asertivita, schopnost spolupráce s druhými lidmi nebo schopnost řešit problémy a konflikty. To je jenom stručný výčet školení, která dosud proběhla.
V novém fiskálním roce rozšíříme Manažerskou akademii ještě o Zaměstnaneckou akademii, v jejímž rámci chceme v oblasti soft skills proškolit dalších zhruba tři sta zaměstnanců na pozicích specialist a technik.

learn

Na čem pracujeme v oddělení vzdělávání?

1. Chceme zapojit do práce moderní technologie, a tím usnadnit práci a čas všem zaměstnancům. Cílem je rozšířit ve společnosti e-learning (Moodle) jako nový způsob vzdělávání.

2. Přizpůsobení systému zaměstnancům - aby se mohli pohodlněji přihlasit na školení.

3. Získáváme evropské dotační programy - v minulosti jsme úspěšně proškolili zaměstnance v programech "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji", "Interní lektoři ve výrobní společnosti" atd.

4. Navrhujeme a sestavujeme konkrétní vzdělávací akce pro jednotlivá oddělení.

5. Řešíme specializovaná školení jednotlivých zaměstnanců.

6. Nově připravujeme program interních vzdělávání, ve kterém bychom díky zapojení zástupců z různých oddělení naší továrny mohli sdílet a šířit užitečné znalosti a zkušenosti, novinky či technologie, a to formou interaktivních přednášek či exkurzí.