Volné pozice
Zpět na články
Technologie

Production Engineering

Production Engineering

Oddělení PE je zodpovědné za širokou oblast činností a povinností závodu. Z tohoto důvodu je organizačně členěno na čtyři sekce - Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Housing a Process Engineering.

Náplní práce oddělení je údržba strojního, testovacího zařízení, jeho seřizování a nastavování, údržba budovy a jejího technického vybavení, zajišťování zákonných inspekcí, revizí, bezpečnostních prohlídek, v odpovědnosti oddělení je i analogovo--digitální vysílač evropských TV norem a kalibrační systém všech měřicích a testovacích přístrojů.

Další samostatnou oblastí, za niž je PE odpovědné, je oblast životního prostředí, nakládání s odpady, aplikace legislativních požadavků, energetika, tj. dodávky elektrické energie, vytápění a dodávka vody, včetně hlášení orgánům státní správy. PE rovněž řídí a spravuje rozložení a určení způsobu využití jednotlivých částí továrny, rozmístění skladů, linek, materiálových cest a podobně. Oddělení je rovněž správcem investičního rozpočtu PAVCCZ.

Při nutnosti zavedení zhruba dvou set modelů ročně obou současných kategorií výrobků, tj. TV a BDR tato činnost prakticky plně využije kapacitu oddělení v období zhruba od prosince do konce dubna či počátku května. Ve zbývající části roku jsou vývojové kapacity PE v naší továrně nasazeny na to, čím se odlišujeme od ostatních závodů Panasonicu na výrobu TV a BDR nejen ve světě, ale i v Japonsku samém, tedy na automatizaci a robotizaci. 

Pro vývoj takových pokročilých technologií je samozřejmě nutné technické a softwarové vybavení. Disponujeme programovacími jazyky Delphi, Assembler, CodeVisionAVR, Arduino, Xilinx, grafickými CAD systémy pro 2D a 3D konstrukci AutoCAD, Inventor a SolidWorks, systémem návrhu plošných spojů Eagle, měřicím a testovacím zařízením, jako jsou osciloskopy, RLC metry, multimetry, generátory, analyzátory, průmyslové počítače, revizní přístroje, celou řadou strojního vybavení jako, jsou stojanové vrtačky, frézky, soustruh, ohýbačka plechu, svářečka a další, nejnověji a v neposlední řadě i trojicí 3D tiskáren, které umožnily dramaticky snížit cenu přípravků a značně zkrátit dobu jejich zavedení.

production

Budoucnost PE - 4. technická revoluce - Průmysl 4.0 

Mnoho dalších úkolů je nyní před námi, neboť vývoj nekončí a ve světě se objevují nové technologie a principy, jež od základu budou měnit charakter výroby jako takové. Jedná se zejména o koncept Průmysl 4.0, neboli o čtvrtou technickou revoluci, jež přinese nástup kolaborativních robotů, tedy těch, jež přímo spolupracují s člověkem na jednom pracovišti, umělé inteligence a autonomních zařízení pro dopravu materiálu či skladování.

I v této oblasti se náš závod stal průkopníkem, na některých pracovištích už můžete vidět zelené roboty přímo spolupracující s operátory, aniž je nutno je oddělovat zábranou. Jsou vybaveny takovými certifikovanými bezpečnostními funkcemi, že splňují i náročné evropské normy bezpečnosti práce.

Jejich počet v blízké budoucnosti poroste, stejně tak jako jejich schopnosti a možnosti. Stejně tak nás čeká zavedení některých nových výrobků a následná inovace a automatizace jejich procesů tak, aby i v budoucnu byl náš závod nadále konkurenceschopný. A to je pro budoucnost oddělení Production Engineering tím hlavním úkolem.