Volné pozice
Zpět na články
Lidé

HR & General Affairs - 6 důvodů proč s nimi komunikovat

HR & General Affairs - 6 důvodů proč s nimi komunikovat

Poradí v oblasti pracovního práva | Poskytují individuální přístup | Zajišťují vaší bezpečnost | Starají se o váš rozvoj | Vytváří pro vás zázemí | Zajímají je vaše názory

Michal Batelka

Usiluji o to, aby Panasonic byl stále tak dobrým zaměstnavatelem, jak tomu vždy v uplynulých 20 letech bylo. 
Tvořit firmu, na kterou budeme hrdí a budeme zde všichni rádi pracovat, znamená, zachovat to dobré co zde bylo vybudováno, ale zároveň se stavět tváří v tvář novým výzvám.
Chci se soustředit na oblasti, které jsou pro moderní výrobní společnost a významného regionálního zaměstnavatele důležité, a promítat je do všech oblastí za které jsme v HR a GA zodpovědní

HR - odměňování a mzdy

Tvoříme politiku mezd a benefitů, kterou se pak snažíme převést do praxe. Hlavním naším úkolem je zpracování mezd a správa docházkového systému. Dále pro vás připravujeme pracovněprávní dokumenty a jejich změny, roční zúčtování daně z příjmu a různá další potvrzení pro vaše potřeby. 

HR - Nábor, vzdělávání a STC (skills training centrum)

Řešíme personální marketing, nábory a nástupy zaměstnanců, kmenových i agenturních. Máme na starosti další rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Kolegové ze sekce STC zajišťují zejména praktické tréninky zaměstnanců, kteří nastupují do výroby.

HR Business Partner

Komunikaci se zaměstnanci a vedoucími všech útvarů mají na starost HR Business partneři. Jejich hlavním úkolem je zajistit přenos informací, zpětnou vazbu a realizovat projekty, které mají dlouhodobě zvyšovat a zlepšovat firemní kulturu, pracovní prostředí a spokojenost zaměstnanců. 

General Affairs
správa společnosti

Zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, řešení ISM (Information security management), správa vozového parku, podpora japonského vedení, zajištění úklidu vnitřních prostor společnosti, správa kantýny, zajišťování pracovního oblečení, lékařské prohlídky a kromě dalšího i organizace akcí pro zaměstnance. To jsou každodenní úkoly kolegů z oddělení General Affairs.